درباره پروژه

ghiam-book-cover

اگر موضوع قیام حسین علیه السلام و زندگی و شخصیت ایشان از هر زاویه ای برای ما اهمیت داشته باشد، اگر در طول عمرمان ساعت‌ها، ماه ها و یا سالهایی را صرف حضور در مراسم بزرگداشت این شخصیت تاریخی و بی نظیر کرده باشیم و یا حتی اگر از دور یا نزدیک شاهد و ناظر دلدادگی و محبت ورزی های مسلمان و غیر مسلمان به حادثه تاریخی قیام حسین (ع ) و شخص ایشان و خانواده اش بوده باشیم،  احتمالا سوال های متعددی در ذهنمان ایجاد شده و یا ممکن است بزودی از سوی فرزندانمان از ما پرسیده شود .

– امام حسین علیه السلام که امروز پس از ۱۴ قرن در میان مردمی که تنها نام او را شنیده اند و با داستان زندگی و قیامش از طریق کتابها و روایات آشنا شده اند به این اندازه محبوب و مورد احترام است،  چگونه در زمان خودش و در میان مردمانی که او را از نزدیک می دیدند و میشناختند و با خانواده ایشان و جد بزرگوارشان حضرت محمد (ص) از نزدیک آشنا بودند،  آنگونه ناشناخته، تنها و بی یاور ماند؟  چگونه حکومت وقت بی آنکه اتفاق بزرگی در جامعه روی دهد و یا مقاومت جدی از ناحیه مردم آن روزگار در برابر اقدام حکومت دیده شود توانست به راحتی و در سکوت ایشان و یاران اندک اش را قتل عام کند؟    چگونه مردمی که بخاطر داشتند ، حسین علیه السلام  روزگاری نه چندان دور بر روی شانه های مردی می نشست که آنها پنج وقت در روز به رسالت او شهادت می دادند،  همان که حسین (ع) و برادرش را سرور جوانان اهل بهشت نامید، به قتل عام او و خانواده اش در یک روز رضایت دادند و یا حداقل برای جلوگیری از آن واقعه هولناک اقدام جدی ای نکردند.

  • آیا درجه مسلمانی و اعتقاد و باورمندی در میان ما که قرن ها با این اشخاص فاصله داریم بالاتر است؟  آیا ما چیزی را می‌فهمیم،  میشنویم و یا می بینیم که آن همه مسلمان اولیه نمی فهمیدند،  نمی شنیدند و یا نمی دیدند؟
  • آیا صدای آن مرد بزرگ که با گذشت قرن ها به گوش ما رسیده است،  به گوش مسلمانانی که مقابل او ایستادند نمی رسید؟
  • آیا سیمای مبارک او که هنوز برای ما تصور و خیالی زیباست،  در چشم مردان و زنان هم دوره و هم عصر و هم دین او جلوه ای نداشت و معصومیت، دیانت و حقانیت را در شخصیت و اعمال او نمیدیدند تا جاییکه ایشان و خانواده اش را در یک روز قتل عام کردند و صدا از کسی برنخواست؟
  •  

پاسخ این سوالات و شبهاتی که امروز از همه سو بر سر باورهای دینی ما می بارد،  در کلام و بیان مداحان و سخنورانی که دو ماه از سال به روایت چگونگی واقعه عاشورا می پردازند یافت نمی شود. فرض اغلب نوحه سرایان اینست که مخاطبان آنها مسلمانند و شیعه علی ابن ابیطالب علیه السلام اند و تنها میخواهند تا هر سال کسی چند ماه یا چند روز از عمر مبارک امامشان را برای ایشان دوره کند و آن داستان فجیع و هولناک را با غم انگیز ترین واژه های ممکن دوباره برایشان بیان کند،  بی آنکه به اساسی ترین سوالاتی که در پس ذهن ها پنهان شده است پاسخی دهد…

تلاشی صادقانه،  عالمانه و بی تعصب برای پاسخی هر چند کوتاه و موجز به این سوالات و ابهامات را در کتاب کم نظیر مرحوم استاد دکتر سید جعفر شهیدی یافتیم و تلاش کردیم و می کنیم تا مسلمانان و شیعیان بیشتری را با این کتاب با ارزش آشنا کنیم.

باور ما اینست که امام حسین علیه السلام قربانی و شهید جهل و نا آگاهی و غفلت مسلمانان و مردمان هم عصر خود شد،  دست در دست هم دهیم تا این دین قربانی دیگری نداشته باشد و آگاهی و اطلاع  مبنای باورها و اعتقادات نسل امروز مسلمانان و شیعیان گردد.